POCZYTAJ O

kursie opiekun zwierząt

Kurs prowadzony jest w dwóch wariantach – dla Zoopsychologów oraz dla wszystkich. Edycja kursu skierowana dla osób z tytułem Zoopsychologa pomniejszona jest jeden zjazd „on-line”, na którym omawiane są podstawy pracy z psami, sposoby uczenia się zwierząt czy etogram.

Trzy główne zjazdy prowadzone są w formie stacjonarnej i odbywają się w Hotelu dla psów Na Sześciu Łapach w Bojanie ( koło trójmiasta ). Przez trzy weekendy, spotykamy się w małych grupach aby zapoznać się z prezentacją, omówić problemy i pytania. Podczas naszych spotkań przeanalizujemy różnego typu wypadki w hotelach oraz sposoby ich unikania. Cały kurs ma formę „kanapową” z elementami warsztatowymi oraz planowaną wizytą w współpracującej z nami świetlicy lub hotelu dla psów.

Nasz kurs stworzony jest przy współpracy Niepublicznego Centrum Kształcenia SILVA LUPUS oraz hotelu dla psów Na Sześciu Łapach.

Dołącz do nas!

Zapisz się na kurs

B.E.S.T
11 – 12 listopad 2023 – Zajęcia stacjonarne Na Sześciu Łapach Bojano
2 – 3 grudzień 2023 – Zajęcia stacjonarne Na Sześciu Łapach Bojano
9 – 10 grudzień 2023 – Zajęcia stacjonarne Na Sześciu Łapach Bojano
Termin do ustalenia – Zajęcia On – line z Martą Lichnerowicz ( dla osób niebędących zoopsychologiem )
 
Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do wykonywania zawodów OPIEKUN ZWIERZĄT zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
___________

Koszt kursu:
Gwarancją miejsca na kursie jest wpłata zadatku (przepada w przypadku rezygnacji) w wysokości 500 zł. Wliczany jest w poczet opłaty za kurs. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Organizator nie zapewnia noclegu.

 – Cena: 3000 zł – dla osób na kursie Zoopsycholog lub posiadających tytuł Zoopsycholog – całość płatna do 01.11.2023
– Cena: 3500 zł – dla osób nieposiadających tytułu Zoopsycholog – całość płatna do 01.11.2023
Płatności prosimy dokonywać na konto:
FUNDACJA DOBRYCH ZWIERZĄT
Bank BGŻ: 09 2030 0045 1110 0000 0243 8620 w tytule podając kursHP + nazwisko uczestnika.